WARSZTATY PLASTYCZNE

plastykaPodstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnowaći rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Celem zajęć plastycznych jest rozwijanie dziecięcych talentów, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz uwrażliwienie na sztukę. Ponad to zajęcia umożliwiają rozładowanie emocji poprzez ekspresję i spontaniczną twórczość artystyczną, a także rozwijanie zdolności manualnych, możliwości percepcyjnych i spostrzegania oraz wyobraźni. Zajęcia plastyczne umożliwiają dziecku poszukiwanie własnej drogi artystycznej i pozwalają cieszyć się z efektów własnej twórczości. Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość zapoznania się z różnymi formami artystycznymi oraz używać różnorodnych materiałów i technik (m.in. malowanie, lepienie, wycinanie oraz tworzenie form przestrzennych i collage).