TANIEC

taniecTaniec jest jednym ze sposobów zabawy i odprężenia, formą fizycznego wyżycia, przeżywania i przekazywania emocji. Dziecko podczas zajęć tanecznych zdobywa świadomość części własnego ciała, pozycji w przestrzeni, nabywa pewności siebie. Poprzez ruchy taneczne wpływa na usprawnienie funkcjonowania prawej półkuli mózgowej, odpowiadającej za orientację w przestrzeni oraz czynności artystyczne, manualne i wyobrażenia. Taniec doskonali ogólną koordynację, rozwija cechy ruchu ludzkiego, takie jak lekkość, sprężystość, gibkość, płynność i skoczność. Zajęcia te, uczą wyrażać ruchem pewne stany emocjonalne i uczucia oraz sprawiają dzieciom wiele radości. Na naszych zajęciach dajemy dzieciom możliwość edukacji tanecznej w obrębie wielu stylów, co pozwala na odkrycie indywidualnych preferencji oraz zdolności dzieci bez konieczności uczęszczania na oddzielne jednostki warsztatowe. Zajęcia opierają się na zabawach rytmicznych, zabawach z rekwizytami przy muzyce, nauce podstawowych kroków w obrębie różnorodnych tańców oraz prostych choreografiach. Dzieci zapoznają się także z genezą tańców oraz stylów muzycznych, by móc je rozpoznawać.