SZACHY

szachySzachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Rozpoczęcie nauki gry w szachy już w przedszkolu wpływa wszechstronnie na rozwój maluchów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem ale i wyobraźnią. Biorąc pod uwagę powyższe, szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka w wielu płaszczyznach. Zajęcia te rozwijają zainteresowania, pozwalając dziecku na poznanie nowej dyscypliny, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie. Gra w szachy stanowi aktywność twórczą, a gracz sam kreuje wydarzenia na szachownicy, co daje dzieciom wiele radości i satysfakcji. Zajęcia rozwijają pamięć, uwagę, wyobraźnię wzrokową oraz koncentrację uwagi. Mają także pozytywny wpływ na myślenie logiczno-wyobrażeniowe, a także stymulują rozwój pozytywnych sfer osobowości poprzez wykształcanie obiektywizmu, naukę tolerancji oraz reakcji na niepowodzenia. Tak więc w naszym rozumieniu, szachy to nic innego, jak narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów- szachistów, którzy naukę gry w szachy potrafią zamienić w cudowną, inteligentną zabawę.