SENSORKI

sensIntegracja układu narządów zmysłów stanowi podstawę prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów życiowych każdego człowieka. Bardzo skomplikowane procesy jak np. planowanie i koordynacja ruchów, percepcja słuchowa i wzrokowa, czytanie, pisanie oraz mowa, zależą od procesów integracyjnych zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, by te przebiegały w sposób prawidłowy i harmonijny. Podczas ruchu człowiek gromadzi informacje płynące zarówno z całego organizmu jak i z otoczenia. Jest to możliwe dzięki obecności receptorów dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Doświadczenia sensoryczne odbierane przez dziecko wpływają na uaktywnienie sieci nerwowych i rozbudowują ich strukturę. Im więcej doświadczeń zmysłowych zgromadzi dziecko, tym lepiej je pozna, zdobędzie większą swobodę w operowaniu poszczególnymi doznaniami i tym bardziej złożone obrazy będzie mogło odbierać w późniejszym życiu. „Sensorki” nie są terapią integracji sensorycznej, są to zajęcia dla wszystkich dzieci stymulujące systemy zmysłowe i dające uczestnikom możliwość „doświadczania świata” oraz poznawania własnego ciała i odczuwania. Stanowią bardzo atrakcyjną formę zabawy ponieważ podczas zajęć wykorzystywane są materiały i zabawki uwielbiane przez dzieci- kłujące przybory równoważne, pudła w których znajdują się np. piasek, kamyki czy mąka, kształty figur o różnych fakturach, piłki dźwiękowe i świetlne. Sensorki to dla dzieci wspaniała zabawa która ma ogromny wpływ na ich rozwój i pomaga zapobiegać deficytom sensorycznym które w obecnych czasach są niestety jedną z najczęstszych dolegliwości dotykających dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta.