RYTMIKA

rytmikaRytmika prowadzona jest prze instruktorów posiadających kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Udział w zajęciach ułatwia harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz czyni dziecko bardziej kreatywnym. Dzieci poprzez aktywność ruchową spontanicznie reagują na bodźce muzyczne, co wpływa na rozwój wyobraźni ruchowej, kształtuje szybkość reakcji i orientacji, a także rozwija ich sprawność motoryczną. Ponad to, dzieci uczą się współdziałania w grupie, kształtując przy tym swoją osobowość, a także rozwijają wyobraźnię i nabywają zdolność improwizacji rytmicznej, ruchowej i wokalnej. Ponad to, same tworzą muzykę poprzez grę na różnych instrumentach perkusyjnych. Podczas zajęć wykorzystujemy m. in. elementy rytmiki E.Jacqus-Dalcroze’a, muzykoterapii, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, metodę Gordona i Carla Orffa oraz pedagogiki zabawy. Dzieci w trakcie zajęć poznają otaczający nas świat i rozwijają wrażliwość muzyczną. Istnieje także możliwość prowadzenia indywidualnych lekcji gry na instrumencie.