PIŁKA NOŻNA

pilkaZajęcia piłki nożnej wyrabiają u dzieci podstawowe cechy motoryczne takie jak szybkość, zwinność, siła, wytrzymałość oraz koordynacja ruchowa. W czasie zajęć jest wyraźny podział na rozgrzewkę, część w której wprowadzamy nowe elementy oraz część gdzie nowo poznane umiejętności są utrwalane. Z biegiem czasu symulujemy i odgrywamy coraz bardziej złożone boiskowe sytuacje. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci. W głównej mierze prowadzone są w formie zabawy, gier, wyścigów, mini zawodów i kolorowych torów przeszkód. Propagowanie sportowego trybu życia, nauka zasad fair play, współdziałanie w grupie, wreszcie prawidłowe kształtowanie nawyków ruchowych, to tylko nieliczne korzyści- wszak aktywność ruchowa już od najmłodszych lat, niesie ze sobą wymierne korzyści. Celem tych zajęć jest również organizacja dzieciom atrakcyjnej formy zabawy i rozrywki oraz wyrabianie zamiłowania do różnych form aktywności ruchowej już od najmłodszych lat poprzez systematyczne uczestnictwo w ćwiczeniach fizycznych. Treningi przyczyniają się także do kształtowania pozytywnych cech charakteru, uczą dzieci zdrowej rywalizacji, umiejętności radzenia sobie z porażką oraz pobudzają chęci do nauki i dążenia do osiągania sukcesów w każdej dziedzinie. Zajęcia, jeśli pogoda pozwala odbywają się na świeżym powietrzu co pozytywnie wpływa także na zdrowie i odporność dzieci.