JĘZYK ANGIELSKI

angAby uczyć języka obcego dzieci, trzeba zrozumieć fakt ,iż dziecko uczy się inaczej niż osoba dorosła i nasi lektorzy doskonale o tym wiedzą. Proszę zwrócić uwagę na to, że dziecko gdy idzie do pierwszej klasy już bez problemu włada językiem mówionym, a dopiero później dowiaduje się co to części mowy, strona bierna, okresy warunkowe, czy zaimki dzierżawcze. Dziecko zapamiętuje pewne schematy niczym wzory matematyczne, które po poznaniu w wystarczającej ilości można dowolnie przekształcać. Dlatego taki ważny jest kontakt z językiem i umiejętne uczenie dzieci takich właśnie „wzorów”. Nasze zajęci z języka angielskiego to przede wszystkim dobra zabawa, ponieważ tylko w takich warunkach mózg dziecka jest najbardziej chłonny i podatny na przyswajanie wiedzy. Tematy są dobierane do wieku dzieci, co gwarantuje wysoki poziom zainteresowania zajęciami oraz wysoki poziom nauki. Używanie kolorowych plansz, ciekawych gier i zabaw, nagrań piosenek oraz innych materiałów pomocniczych sprawia, iż zajęcia są dla dzieci atrakcyjne i pozwalają na bezpośredni kontakt z językiem obcym. W trakcie zajęć dzieci przyswajają język w sposób naturalny, podczas zabawy oraz biorą w nich aktywny udział. Naszym nadrzędnym celem, jest obudzenie w najmłodszych zainteresowania nauką języków obcych, o co dbają profesjonalni lektorzy posiadający dużą wiedzę oraz umiejętność przekazywania tej wiedzy dzieciom.