FUNNY JUDO

judoIstotą Funny Judo jest przede wszystkim dobra zabawa. Oddziaływanie zajęć nakierowane jest na harmonijny rozwój sprawności dziecka oraz kształtowanie i doskonalenie podstawowych cech motorycznych. Zajęcia te zapewniają odpowiednią ilość ruchu dzieciom bardzo żywym i nadpobudliwym, a także usprawniają dzieci słabsze fizycznie. Wpływają na kształtowanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, orientacji przestrzennej a także koordynacji nerwowo- mięśniowej. Zajęcia Funny Judo stanowi połączenie atrakcyjnych gier i zabaw ruchowych, ćwiczeń ogólnorozwojowych i gimnastycznych z wykorzystaniem przyborów pomocniczych (piłki, materace) oraz elementów judo. Szczególnie istotna dla dzieci w wieku przedszkolnym jest nauka prawidłowego upadania w różnych płaszczyznach. Dziecko odruchowo wykorzystuje tą umiejętność w życiu codziennym np. podczas upadku z roweru, na rolkach czy hulajnodze, chroniąc się tym samym przed groźnymi urazami głowy czy kończyn. Zajęcia Funny Judo są także doskonałym środkiem wychowawczym i kształtującym pozytywne cechy charakteru -wyrabia u dzieci umiejętność zdrowej rywalizacji z zasadami fair play oraz uczy pokonywać gorycz porażki. Zajęcia ukazują dzieciom, że sport walki to nie tylko rzuty itp. ale przede wszystkim kształtowanie osobowości, nauka opanowania, wytrwałości, nabieranie pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz nauka umiejętności pokonywania przeszkód i osiągania wyznaczonych celów.