EKSPERYMENTY

ekspFajna nauka, mądra zabawa dla wszystkich dzieci ciekawych świata! To wyjątkowe zajęcia, które dają dzieciom możliwość odkrywania świata, tajemniczych zjawisk i poznawania wszystkiego co nas otacza poprzez praktyczne ćwiczenia. Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkole charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza, a najlepszym sposobem jej zaspokojenia są zabawy badawcze i eksperymenty. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie są inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Zajęcia eksperymentalne „Świat bez tajemnic” są kierowane do dzieci przedszkolnych, składają się z modułów „Ziemia”, „Powietrze”, „Woda” oraz „Ogień” i dotyczą zjawisk zachodzących w tych obszarach. Poprzez warsztatowy charakter zajęć, dzieci uczestnicząc w nich uczą się świadomości ekologicznej , rozumienia praw rządzących przyrodą i zjawisk w niej zachodzących, umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia oraz obserwacji. Podczas zajęć dzieci opanowują zasady bezpiecznego tworzenia eksperymentów i uczą się pracować zarówno indywidualnie jak i w grupie. Zajęcia zaczynają się krótką, tematyczną bajką, której finał odzwierciedlony jest w przeprowadzonym eksperymencie. Dzieci w zależności od eksperymentu, biorą w nim udział samodzielnie wykonując czynności według polecenia instruktora. Na koniec zabierają do domu obiekty eksperymentu, tak aby móc opowiedzieć swoim rodzicom, czego dokonały na zajęcia